Pályázatok

Tájékoztató a Sormás Ipari Terület közműfejlesztése TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00009 pályázattal kapcsolatosan

Kedvezményezett neve: Sormás Község Önkormányzata
Projekt címe: Sormás Ipari Terület közműfejlesztése
Szerződött támogatás összege: 199.773.143 Ft 
Támogatás mértéke: 100 % 
A projekt tartalmának bemutatása:
A jelen projekt keretében fejlesztéssel érintett ipari terület Sormás keleti, Nagykanizsával határos területén található, megközelítése közterületről, a 7-es főútvonalról lehetséges. A projekt megvalósítása során út és közműépítést tervezünk a sormási iparterület fejlesztése érdekében. A tervezett közműfejlesztés az iparterület alapinfrastruktúra fejlesztésére irányul, mivel jelenleg az alapközművek kihasználtsága eléri a meglévő kapacitás maximumát. Ez az állapot gátja és akadálya a területek hasznosításának, új vállalkozások betelepülésének. 
A 329/2 helyrajzi számú út önkormányzati tulajdonba kerül, így az eddig saját használatú utat közútként tudja biztosítani. Ez a változás hozzájárul a viszonyok rendezéséhez, a befektetők bizalmának erősítéséhez. 
A település önkormányzata a 329/8 helyrajzi számú ingatlant meg kívánja vásárolni a projekt költségeinek a terhére. 
A beruházási elemek a következő főbb részekből állnak: 
- villamos hálózat bővítése, 
- közvilágítási hálózat fejlesztése, 
- tereprendezési munkálatok, 
- villamos teljesítménybővítése transzformátor állomás építésével, 
- szennyvízhálózat építése, 
- ivóvíz hálózat bővítése, 
- útépítés, 
- csapadékvíz elvezetését biztosító árkok építése, meglévők tisztítása. 
Az iparterület infrastruktúra fejlesztése összességében elősegíti a befektetések technikai és szakmai feltételeinek jelentős javítását, az ipari növekedés fenntartását és a betelepítettségének növelését, emellett a beruházás hozzájárul a szolgáltatások komplex, minőségi fejlesztéséhez.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.09.30.
A projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00009
 

Események

2016-03-23

Tisztelt Sormási Lakosok!

Szeretném figyelmükbe ajánlani a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap 2016.március 10 -én megjelent cikkét a településünkről.

A Letöltések menüpont alatt a teljes cikk olvasható.

Egyben értesítem Önöket ,hogy a település statisztikai adatai a Letöltések menüpont alatt megtekinthető.

Pőcze Edit Márta polgármester

2015-09-04

Értesítjük a Tisztelt gazdálkodokat ,hogy Sormáson minden páros héten pénteken 8.00-9.00 tart fogadóórát Szép Zsolt falugazdász.

Elérhetősége: 30/841-1496

Helyszín: Polgármesteri Hivatal Sormás Fő u.1