Tájékoztatás a Hulladék elszállításával kapcsolatosan a járványveszély kapcsán!

A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzet ideje alatti hulladékszállítás érdekében minden ingatlanhasználó köteles az ingatlanán az edények kihelyezése előtt, illetve azt követően – a lehetőségekhez mérten – eseti fertőtlenítést végezni az edényeken.

Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényzetet tisztán tartani!

A hatósági karanténnal érintett ingatlanról történő hulladékszállítás esetén az ingatlanhasználó köteles a hulladékot duplán csomagolni és az edényben úgy elhelyezni, ahogyan ezt az Operatív Törzs elrendelte.
Csomagolás hiányában a Közszolgáltató megtagadhatja a hulladékelszállítását.
A cégcsoportnál lehetőség van ADR minősítéssel ellátott hulladék gyűjtésére alkalmas zsák vásárlására, amelynek díja 355.- Ft+ÁFA/zsák.

Kérjük a lakosságot, a fenti kötelezettségek betartására, elkerülve ezzel a hulladékszállításnál felmerülő esetleges problémákat!

Neubauer Tibor
Polgármester

Hozzászólás