Sormás partnerségi tájékoztató

Tisztelt Partnereink!

Sormás község önkormányzata az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” TOP-1.1.1-16-ZA1 kódszámú pályázaton az ipari park területének infrastruktúra fejlesztésére pályázati forrást nyert,  amelynek felhasználásával a már megkezdett fejlesztést kívánja folytatni az ipari gazdasági területen további infrastruktúra fejlesztéssel és ingatlanszerzéssel.

A fejlesztés tervezett helyszíne a község településrendezési terveiben kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület övezetbe sorolt, a pályázat forrása ipari gazdasági terület besorolású telkek fejlesztésére használható. A pályázat megvalósításához a Sormás község 329/2, 329/9, 329/36-37, 329/39, 329/44-46, 07/1-2, 07/4-5 hrsz-ú telkek övezeti előírásainak módosítása szükséges, melynek partnerségi egyeztetési dokumentuma elkészült.

Partnerségi egyeztetés az Kr.-ben foglaltaknak megfelelően, Sormás Község Önkormányzata Képviselő- testületének Sormás község településfejlesztésével, településrendezésével és településképi eljárásaival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (IV. 10.) önkormányzati rendeletben előírtak szerint elektronikusan lesz lefolytatva. A dokumentáció megtalálható a község hivatalos honlapján, sormas.hu .

A Partnerek a község honlapján keresztül tehetnek észrevételt a tervezett módosítással kapcsolatban a közzététel napjától számított 8 napon belül a jegyzo.ujudvar@z-net.hu , iktatas.sormas@gmail.hu email címre küldve javaslataikat.

A közzététel napja: 2021. augusztus 3.

Sormás, 2021. augusztus 3.
Neubauer Tibor
polgármester

A teljes tájékoztató itt érhető el:  https://www.sormas.hu/szabalyozasi-terv/

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a 2021. évi XCIX. tv. 157.§ Településrendezésre vonatkozó átmeneti szabályok 157. § (1) bekezdés c) pontja alapján “az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni.”

Sormás településrendezési eszközeinek módosítása Partnerségi dokumentációjának véleményezési határideje: 2021. augusztus 24.

Hozzászólás