Önkormányzati rendeletek

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet (2020.03.30.)
Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet (2019.12.16.)
Helyi adókról szóló rendelet (2019.11.05.)
Településkép védelméről szóló rendelet (2019.05.27.)
Szociális ellátásról szóló rendelet (2018.12.11.)
Elektronikus ügyintézésről szóló rendelet (2018.02.19.)
Anyakönyvezéssel kapcsolatos rendelet (2017.05.02.)
Sormás község településfejlesztésével, településrendezésével és településképi eljárásaival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet (2017.04.10.)
Sormás Község belterületi szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló rendelet (2016.12.06.)
Házirorvosi és fogorvosi körzetről szóló rendelet (2016.08.30.)
Közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendelet (2016.05.13.)
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított ellátások térítési díjáról szóló rendelet (2015.05.07.)
A képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet (2014.11.03.)
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízről szóló rendelet (2014.09.29.)
Önkormányzat tulajdonában lévő munkagépek által nyújtott szolgáltatási díjakról szóló rendelet (2014.09.29.)
Közterület elnevezéséről, átnevezéséről, házszámozásáról szóló rendelet (2014.06.05.)
Államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről szóló rendelet (2014.06.05.)
A talajterhelés díjáról szóló rendelet (2013.04.22.)