Projektek

Kedvezményezett neve: Sormás Község Önkormányzata
Projekt címe: Sormás Ipari Terület közműfejlesztése
Szerződött támogatás összege: 199.773.143 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt megvalósítása során magasépítési munkálatok nem történnek, csak út és közműépítést tervezünk a sormási iparterület fejlesztése érdekében. A tervezett közműfejlesztés az iparterület alapinfrastruktúra fejlesztésére irányul, mivel jelenleg az alapközművek kihasználtsága eléri a meglévő kapacitás maximumát. Ez az állapot gátja és akadálya a területek hasznosításának, új vállalkozások betelepülésének. A 329/2 út önkormányzati tulajdonba kerül, így az eddig saját használatú utat közútként tudja biztosítani. Ez a változás hozzájárul a viszonyok rendezéséhez, a befektetők bizalmának erősítéséhez.

A település önkormányzata a projekt során megvásárolt egy több mint 1 hektáros iparterületet.

A beruházási elemek a következő főbb részekből állnak:

  • villamos hálózat bővítése,
  • közvilágítási hálózat fejlesztése,
  • tereprendezési munkálatok,
  • villamos teljesítménybővítése transzformátor állomás építésével,
  • szennyvízhálózat építése,
  • ivóvíz hálózat bővítése,
  • útépítés,
  • csapadékvíz elvezetését biztosító árkok építése, meglévők tisztítása


A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.31.
Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00009