Sormás története

Neve Saramás alakban fordul elő először 1347-ben. E magyar helységnév a kígyóvirág, vadhagyma jelentésű sárma növényre vezethető vissza. Mivel közel fekszik a kulcsfontosságú kanizsai várhoz, sokat szenvedett a hódoltság éveiben; többször teljesen elpusztították.

Napjainkban, teljes mértékben aszfaltburkolatúak az utak és a járdák, s 100%-os a vezetékes ivóvízzel és szennyvíz rendszerrel ellátott lakások aránya is. A kábeltévé ellátottság mára már 100%-os. Az internet hozzáférés 70%-os.

1347-ben szerepel először oklevelekben Saramás néven, mint a saramási Fábián család birtoka. Sormás a kanizsai vár 1493.évi urbáriumakor még jelentéktelen falu volt, de 1519-ben már népesnek mondták, 3 malom is tartozott hozzá. Az 1548. évi török támadás során a falu teljesen elpusztult. A 90 éves török hódoltság alatt több-kevesebb jobbágy lakta, akik török és magyar földesurak számára egyaránt adóztak és robotoltak. A harcok elmúltával Sormás csak lassan népesedett be, a lakosság lélekszáma hosszú időn át ingadozott. A jobbágyok földműveléssel, szőlőműveléssel és állattartással foglalkoztak. Szőlőiket az eszteregnyei és Homokkomáromi határban művelték. A 18. század második felében Kanizsa közelségének hatására a falu gyors fejlődésnek indult.

1798. április 18-én a falu teljesen leégett. Az uraság megtiltotta, hogy boronafalú házakat építsenek, valamennyiüknek téglából kellett házaikat újjáépíteni. 1855-ben elemi népiskola létesült a településen. A vasútépítések hatására az 1860-as évektől a faluban számottevő gazdasági fellendülést tapasztalunk. 1869-1910 között a házak száma csaknem megduplázódott. A falu lakói mindig magyarok és katolikusok voltak, s a Szepetneki anyaegyházhoz tartoztak.

1925-től már körjegyzőségi székhely. Iparral 2 kovács, 1 bognár, 2 ács, 2 cipész és egy csizmadia foglalkozott, de dolgozott a falucskában két molnár, egy mészáros és egy szatócs is. A két hengermalom 12 alkalmazottal működött. 1925-ben egy tantermes, hatosztályos elemi iskola működött egy tanítóval.

Sormás infrastrukturális ellátottsága jónak mondható. A villanyt 1959-ben vezették be a faluba. Kövezett utat már 1900-ban kapott, 1967-ben járdát építettek. 1980-as év vége felé bevezettek a gázt és a telefont.

Napjainkban, teljes mértékben aszfaltburkolatúak az utak és a járdák, s 100%-os a vezetékes ivóvízzel és szennyvíz rendszerrel ellátott lakások aránya is. A kábeltévé ellátottság mára már 100%-os. Az internet hozzáférés 70%-os.