Választási szervek

Információk a választási szervekről

Határozatok és jegyzőkönyv 2024.06.10-ei ülésről

IV. Ülés

  1. Szavazólapok adattartalmának jóváhagyása

Jegyzőkönyvek, határozatok a IV. ülésről:

III. Ülés

  1. Jelöltek nyilvántartásba vétele
  2. Jelöltek sorrendjének kisorsolása

Jegyzőkönyvek, határozatok a III. ülésről:

II. Ülés

  1. Jelöltek nyilvántartásba vétele

Jegyzőkönyvek, határozatok a II. ülésről:

A választási iroda

 • vezetőjének neve: Szalai-Gaál Mónika
 • címe: 8778 Újudvar, Petőfi utca 2.
 • telefonszáma: +36-93/360-201, +36-30/620-9960
 • e-mail címe: ujudvar.jegyzo@z-net.hu
 • a választási iroda vezetőjének
  • a mandátumok számának megállapításáról szóló határozata itt érhető el
  • a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozata itt érhető el

A helyi választási bizottság

 •  tagjainak és póttagjainak neve:
  • Tóth Ferenc elnök
  • Mozsolics Györgyné elnök-helyettes
  • Czigány Emma tag
  • Ivanovics Rita tag
  • Tóth Mária Magdolna tag
  • Szalai Zoltán megbízott tag
  • Cséplőné Varga Ibolya megbízott tag
  • Szabó Kinga póttag
  • Vörösné Tatai Ágnes póttag
 • elérhetőségei:
 • üléseinek várható időpontja és részletes napirendje
  • I. Alakuló ülés
   • időpontja: 2023. november 13. 17:00
   • helyszíne: Sormás Községi Önkormányzat hivatalos
   • helyisége (8881 Sormás, Fő út 1.)
   • Napirend meghívója megtekinthető ide kattintva
    1. A HVB tagjainak és póttagjainak eskütétele
    2. A HVB elnökének megválasztása
    3. A HVB elnök-helyettesének megválasztása
    4. A HVB felhatalmazása HVB határozatok kijavítására
    5. A HVB felhatalmazása az áttételre
 • üléséről készült jegyzőkönyvek
 • határozatai
  1. 2023. november 13-i alakuló ülésen hozott határozatok ide kattintva megtekinthetőek (1-4.)